Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

przedtem

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych Radom

O NAS


Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, obecna Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna została założona w 2007 roku. Była i jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie w kraju na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wielu dziedzin. W swojej już ponad 10 letniej historii posiadamy liczne osiągnięcia na arenie naukowej ale i społecznej. Zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych łącznie z międzynarodowymi. Współpraca nasza opiera się na zasadach otwartości i profesjonalizmu. W 2014 postanowiliśmy dostosować nazwę naszej Uczelni do wyzwań jakie podjęliśmy. Stąd zapadła decyzja na zmianę nazwy z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych na Europejską Uczelnię Społeczno- Techniczną. Zmieniona nazwa jednak nie zmieniła nas, a jedynie rozwinęła. Otworzyliśmy się na Europę- na Unię Europejską oraz na kraje Europy Wschodniej. Staliśmy się pomostem, który może łączyć różnych ludzi, z różnych krajów pod sztandarem nauki i profesjonalizmu. Założyliśmy również punkt rekrutacyjny w Brukseli. Posiadamy rozliczne kontakty z naukowcami z kraju ale i z zagranicy. Częste wspólne naukowe przedsięwzięcia są gwarantem profesjonalizmu i pasji z jaką wykonujemy naszą pracę. ktualnie kształcimy na kierunkach: studia I stopnia budownictwo - dające tytuł inżyniera, zarządzanie, pedagogika i zdrowie publiczne - studia licencjackie oraz studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne, ekonomia dające tytuł magistra. W 2013 r utworzyliśmy Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie utworzonym gdzie kształcimy na kierunkach zdrowie publiczne I i II stopnia oraz oferujemy studia na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i grafika.

STUDIA - OFERTA EDUKACYJNA


 • STUDIA LICENCJACKIE
  • Grafika
  • Pedagogika specjalna
  • Zarządzanie
  • Zdrowie publiczne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • STUDIA INŻYNIERSKIE
  • Budownictwo
  • Architektura i urbanistyka
 • STUDIA MAGISTERSKIE
  • Zdrowie publiczne
 • STUDIA PODYPLOMOWE (4 - semestralne)
  • Logopedia
 • STUDIA PODYPLOMOWE (3 - semestralne)
  • Budownictwo ogólne
  • Surdopedagogika
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym
  • Oligofrenopedagogika
 • STUDIA PODYPLOMOWE (2 - semestralne)
  • Zarządzanie projektami unijnymi
  • Prawo medyczne i bioetyka
  • Mediacje i negocjajcje w biznesie
  • Zamówienia publiczne
  • Organizacja i zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie administracją publiczną
  • Podologia

Zapisując się na studia do 15.04.2021
otrzymasz zniżkę w kwocie do 1100 zł

Rekrutacja on-line

Kontakt


Masz Pytania? Skontaktuj się z nami!
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom

+48 (48) 344-00-55

+48 (48) 363-86-80